Disclaimer

Ondanks dat wij constant zorg en aandacht aan de samenstelling van onze website geven, kan het mogelijk zijn dat de informatie die hierop vermeld staat onjuist of ovolledig is. Iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten welke het gevolg zijn van onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen, op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Eventuele prijzen, foto’s, en tekstinformatie zijn ten allen tijde voorbehouden. Het is MediDerm te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de website, te wijzigen.Wij kunnen geen garanties bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Gegevens die zijn ingevuld op het contactformulier en gegevens die per e-mail zijn verzonden, worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld.