Het verschil tussen Q-switched en PICO lasers voor tatoeage verwijdering

Tatoeages zijn niet (meer) voor eeuwig!
“Als je een tatoeage neemt zit je ervoor altijd aan vast!” en “Wat nou als je het later niet meer mooi vindt?”. Deze twee opmerkingen hebben mij er altijd van weerhouden om zelf een tatoeage te nemen. Sommige tatoeages zijn ware kunstwerken waar uren werk in gaat zitten. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik soms gefascineerd staar naar alle kunstwerken, op lichamen, die mijn behandelkamer komen binnen wandelen.

In sommige gevallen zijn mensen niet (meer) blij met hun tatoeage en kiezen ervoor om deze weg te laten halen. Gelukkig zijn de technieken in de tussentijd erg veel verbeterd waardoor het weghalen van een tatoeage gemakkelijker gaat en veilig is voor de huid. Sinds enige jaren is er voor tatoeage verwijderen ook een PICO-second laser op de markt. De PICO-second lasers schieten sneller dan de traditionele Q-switched lasers, wat voor veel verwarring en misverstanden zorgt onder mensen die zich oriënteren om hun tatoeage te laten verwijderen. In deze blog leg ik jullie het verschil in lasers uit en zullen jullie erachter komen dat PICO lasers niet altijd op kunnen boksen tegen de moderne Q-switched systemen.

tatoeage na 1 behandeling
Resultaat na één behandeling met de Q-Switched Quanta Q-plus C laser.

Het verschil tussen Q-switched lasers en PICO-second laser
Q-switched lasers worden sinds 1962 gebruikt voor het verwijderen van tatoeages. De techniek is door de jaren heen enorm verbeterd. Het is van belang dat een laser specifieke kwaliteiten heeft om een tatoeage veilig te verwijderen. Één van die kwaliteiten is dat een laser erg snel pulsen in de huid schiet om niet te veel warmte over te brengen op het weefsel en de tatoeage inkt zelf. Zo zijn lasers, die gebruikt worden voor bijvoorbeeld haarverwijdering, niet geschikt voor het verwijderen van tatoeages omdat deze pulst in milliseconden. De traditionele Q-switched lasers pulsen in nanoseconden, dit is 1 miljardste van een seconde. Een PICO-second laser pulst in picoseconden, dit is 1 biljoenste van een seconden. Beide lasers hebben dus de kwaliteiten voor het verwijderen van een tatoeage, namelijk een laag niveau van warmteoverdracht in de huid. Andere belangrijke eigenschappen waaraan een goed systeem moet voldoen is voldoende vermogen om ook dieper ingebrachte inkt te kunnen bereiken en het kunnen leveren van een homogene puls. Hiermee wordt bedoeld dat de energie gelijkmatig wordt verdeeld en er geen “kern” van energie ontstaat.

Q-switch lasers zijn foto-akoestisch, net als PICO-second lasers. Foto-akoestisch betekent dat het laserlicht de huid binnendringt, de tatoeage inkt raakt en de inkt eigenlijk verbrijzelt. Bij het raken van de tatoeage inkt hoor je een “tik” op de huid. Dit is het geluid van het verbrijzelen van de inktdeeltjes.

Waar het allemaal om draait bij het verwijderen van een tatoeage is het verbrijzelen van de inkt in kleinere stukjes, zodat het lichaam deze kan opruimen. Op het moment dat een tatoeage is gezet zijn de inktdelen te groot voor het lichaam om het af te voeren en blijven deze dus zichtbaar aanwezig in de vorm van een tatoeage. De hele marketing achter de PICO-second lasers ging over het feit dat deze lasers, door de snellere pulsen, de inktdeeltjes een stuk fijner konden worden gemaakt en het lichaam hierdoor de inkt sneller zou kunnen afvoeren. Dit zou uiteindelijk schelen in de hoeveelheid behandelingen die nodig zijn voor het verwijderen van een tatoeage. Echter is gebleken dat het afbreken van de inktdeeltjes tot fijnere stof niet genoeg inktverlies geeft in de vroegere stadia van het laseren van de tatoeage waardoor het wordt aanbevolen de eerste paar sessies sowieso een Q-switched laser te gebruiken. Een behandeltraject met een PICO-second laser duurt dus eigenlijk net zo lang als met een traditionele Q-switched laser.

Het feit dat de PICO-second laser de inkt in kleinere, fijnere deeltjes verbrijzelt, versnelt niet het tempo waarin het immuunsysteem deze deeltjes afvoert. Dus tot er een systeem wordt uitgevonden wat het proces van afvoeren door ons immuunsysteem versnelt, is er geen reden om te kiezen voor een PICO-second lasers met veel hogere behandeltarieven. Een hoogwaardige Q-switched laser zoals de Quanta Q+Plus C kan worden beschouwd als bewezen en vertrouwd. Voor het verwijderen van gekleurde tatoeages wordt bij deze laser naast de Q-switched techniek ook een Ruby laser ingezet met een golflengte van 694nm.

Tot slot; behalve techniek verschillen zijn er helaas ook flinke kwaliteitsverschil tussen verschillende lasers. Staar je niet blind op alléén de techniek PICO of Q-Switched maar kijk verder naar bijvoorbeeld advisering, waarderingen op internet en de opleiding van de behandelaar voordat je jouw tatoeage laat verwijderen.

Tijdens het behandelproces ontstaat lasersnow. Lasersnow is een reactie van de huid wat duidt op verhitting en vergruizing van het pigment.

Kristel Lemmens
Huidtherapeut

Kristel is sinds 2016 werkzaam als huidtherapeut bij Mediderm. Zij heeft vroeger zelf last gehad van acne en weet als geen ander dat huidproblemen voor onzekerheden kunnen zorgen.