Nieuwe privacy regels vanaf vandaag van kracht.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De nieuwe regelgeving is een feit. Vanaf 25 mei geldt dezelfde privacy wetgeving in alle landen van de Europese Unie en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet is ontworpen om consumenten meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens  op het gebied van databescherming. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat de rechten en plichten zijn met betrekking tot opslag, gebruik en verwerking van persoonsgegevens. MediDerm heeft alle benodigde maatregelen getroffen en voldoet aan de nieuwe regels. Klik HIER voor onze privacy verklaring.